Dr. Manuel
· Master di II Livello in Odontostomatologia dello Sport (Italia)
· FIFA Diploma in Football Medicine
· Profesor de Odontología Deportiva · UCAM Murcia (España)
· Práctica privada en Murcia (España)